Готов ли си да се справяш с конфликтите?

Тревоги и самопомощ

Няма двама човека, които да мислят напълно еднакво. Понякога несъгласието неминуемо ескалира и на сцената излиза Конфликтът. И ще седи там, докато не го решиш.

Конфликт и Фази

Конфликтът е откровено несъгласие с гледната точка на събеседника. Ситуация, в която сме на срещуположни брегове и трябва да намерим начин отново да се озовем на един. Това е съвсем естествен процес, защото няма как всички да споделяме едни и същи ценности, интереси, възприятия и поведенчески навици. Конфликти не възникват само между хората – може да са намесени цели държави, политически партии или религиозни течения. Неумелото решаване на такъв тип конфликт може да доведе до сериозни международни сътресения и дори войни.

Конфликтите обикновено минават през 5 фази:

 • Прелюдия
  – Tук се включват факторите, които могат да предизвикат конфликт. Липсата на хармония, различията в интересите, несходствата в културно, религиозно и образователно отношение са все поводи за появата на такива сблъсъци.
 • Натискане на спусъка
  – Никой конфликт не се появява просто ей така. Винаги има събитие, момент, или реплика, които да разпалят ожесточената битка.
 • Начална фаза
  – Противно на името си в нея се навлиза след като конфликтът вече е започнал. Разгорещени спорове, обиди и гръмко несъгласие са част от характерните проявления.
 • Диференциация
  – Тук двете страни дават гласност на несъгласията си един към друг, както и на мнението си за причините на възникване на сблъсъка.
 • Разрешение
  – Конфликтите не водят до никъде. В тази фаза двете страни анализират опциите за излизане от нагорещената ситуация

Реакции към конфликта

Съвсем нормално е, дори полезно, във взаимоотношенията ни понякога да има различия и пререкания. Как реагираме и разрешаваме тези проблеми е моментът, който ще предопредели дали връзката ни ще се развие и укрепне, или пък ще доведе до още болка и страдание. Кой тип човек сте Вие?

При Съревнованието ние се опитваме да решим спора чрез нападателност и посочване на грешките на другия. Вместо да се фокусираме над разбирането на гледната му точка, ние се фокусираме над победата.

Приспособяването се получава, когато даваме приоритет на чувствата и нуждите на другия за сметка на своите. Вместо да разрешим проблема, ние се съсредоточаваме в това да съхраним мира и щастието на събеседника.

Понякога имаме нужда от повече време, за да анализираме и обмислим конфликта, и тогава прибягваме до отдръпване. Важно е то да не продължи прекалено дълго, защото това само задълбочава проблемите.

Компромисът настъпва, когато двете страни са готови да направят отстъпки, за да може да се достигне задоволителен за всички изход. Вместо да се търси победител, ние работим с другия, за да намерим приемливо средно положение.

Имаме Сътрудничество, когато събеседниците са фокусирани не над победата, а над взаимното уважение и работата в екип. Търсим начин да разберем гледната точка на другия и да изкореним конфликта.

Какво е твоето решение?

Каква реакция ще упражним при назрял конфликт зависи от редица фактори – възпитание, ценности, нагласа, желание. Все пак има няколко стратегии, които често помагат за ефективен резултат.

Когато отделим момент да спрем и да помислим преди следващата си реакция даваме възможност на мозъка си да провери дали всичко в тялото ни е в ред и няма някой външен фактор, който да усилва раздразнението ни. Прибързаните решения рядко са правилни.

Друг метод е да погледнем проблема „от високо“. Поставяме се като неутрален зрител на сблъсъка и се опитваме обективно да разберем и двете гледни точки.

Важно е и да контролираме думите и постъпките си, за да не подклаждаме огъня. Не само грубите думи и поведение са пречка пред решението, но също така и дефанзивното или отчуждено поведение.

Да признаем собствените си грешки не е признак на слабост. Напротив, в правилните моменти това показва зрялост и искрено желание за премахване на пречките пред взаимоотношенията.

Няма защо да смятаме, че усвоявайки определени правила на поведение ще ни изважда от всяка конфликтна ситуация. Всеки проблем и събеседник е специфичен и само ние можем да определим дали ефективното решение е това, към което се стремим.