Емоционална интелигентност – с какво ни помага?

Тревоги и самопомощ

Много от нас са запознати с IQ (коефициента на интелигентност). Но до каква степен той определя качеството ни на живот и това колко успешни можем да бъдем?

Щом хора с високо IQ се справят по-добре в академичните среди от тези с по-ниско такова, логично е да предположим, че хора с по-високо IQ ще са по-успешни в работата и живота си. Но такова предположение често би било погрешно – зад успеха се крие нещо повече от това просто да си „умен“ , решаващ фактор има Емоционалната интелигентност (EQ).

Емоционалната интелигентност е критерият, според който се измерва способността на един човек да разпознава и контролира собствените си емоции и емоциите на други хора. Тя влияе на това как управляваме поведението си, как се справяме с напрегнати ситуации в ежедневието и как взимаме лични решения, които да дадат добри резултати.

Дели се на две основни направления – лична и социална компетентност. Казано по-просто – как работим със себе си и как се справяме в отношенията ни с другите.

Лична компетентност

Има три основни аспекта на личната компетентност:

 • Самосъзнание

Това е умението да разбираш емоциите си, когато те се появяват и докато се развиват. Емоциите не трябва да се приемат като позитивни или негативни, вместо това трябва да се смятат за подходящи и неподходящи. Например гневът обикновено се счита за негативна емоция, която обаче може да е напълно разумна и подходяща в определена ситуация. Eмоционалната интелигентност е тази, която ни позволява да разпознаем гнева и да разберем защо се е появил.

 • Самоконтрол

След съзнаването на емоциите ни, умението за самоконтрол се свързва с това да ги управляваме по подходящ начин. Човек с високо EQ може по един добре обмислен начин да разкрие емоциите си в една ситуация или да избере да бъде по-сдържан в друга.

 • Мотивация

Мотивацията е емоционалният заряд, който ни дава енергия да се движим напред – да изпълняваме целите си и да следваме идеалите си.

Социална компетентност

 • Съпричастност

Това е осъзнаването на нуждите и чувствата на другите. Способността да виждаш нещата от тяхната гледна точка. При съпричастния човек има съчувствие и разбиране на човешката природа, които му позволяват да се свърже с други хора на емоционално ниво.

 • Социални умения

Тук само ще споменем този обширен набор от похвати в общуването. От лидерство, през въздействие и убеждаване, до разрешаване на конфликти и работа в екип. Развивайки социалните си умения, ние се превръщаме в по-добри събеседници, което ни прави предпочитана компания за другите хора.

Защо Емоционалната интелигентност е важна?

 • Физическо здраве

Способността да се справяме със стреса има пряко отражение на това как функционира тялото ни. Чрез осъзнаване на емоционалното ни състояние можем да попречим на негативните емоции да се превърнат в предпоставка за влошаване на физическото ни здраве.

 • Душевно здраве

Емоционалната интелигентност се отразява и на начина, по който гледаме на живота. Може да ни помогне с облекчаването на тревожността, избягването на депресия и резки промени в настроението. Високото EQ е директно свързано с позитивна нагласа и по-щастлив поглед над живота.

 • Взаимоотношения

Когато имаме по-добро разбиране и контролиране на емоциите си, на нас ни е по-лесно да ги споделяме по градивен начин. Също така съумяваме да разбираме другите по-добре, което допълнително ни сближава. Да разбираме нуждите, чувствата и отговорите на тези, за които ни е грижа, води до по-силни и задоволителни взаимоотношения.

 • Справяне с конфликти

Различаването на емоциите у хората и съпричастността към гледната им точка са основни начини за победа над конфликтите. Ние сме по-добри при воденето на преговори, именно заради умението да разбираме нуждите и желанията на другите. Лесно е да дадем на някого това, което иска, ако знаем какво точно е то.

 • Успех

Високата емоционална интелигентност ни помага да намираме силна вътрешна мотивация. Тя може да намали значително отлагането на задължения, да увеличи самоувереността и да подобри способността ни да останем фокусирани над целта.

 • Ръководство

Способността да разбираме какво мотивира другите, да запазим положително отношение и да изграждаме силни връзки с хората, неизбежно прави тези с високо EQ по-добри лидери. Добрият лидер може да разбере от какво имат нужда хората му и да посрещне тези нужди по начин, който да ги окуражава и да им даде удовлетворение на работното място.

Емоционалната интелигентност все още не е напълно изследвана, но това което знаем със сигурност е, че емоциите имат огромна роля за качеството на нашия личен и професионален живот.

Различните технологии могат да ни помогнат за усвояването на нова информация, но нищо не може да се справи с овладяването и разбирането на собствените и чуждите емоции така, както нас самите.

Още едно доказателство, че преди да опознаем другите трябва първо да опознаем себе си!