„Бърнаут“ или синдромът на професионалното изчерпване

Тревоги и самопомощ

Жертва ли сме на честа физическа, умствена или емоционална преумора в работата си? Може би е време да поспрем и да адресираме проблема, наречен „бърнаут“.

Терминът „бърнаут“ за първи път е въведен от американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974. Понятието описва синдромът на повишено чувство на физическо и ментално изтощение, забелязван у негови колеги. И до ден-днешен докторите и медицинските лица са сред професиите с най-висока склонност към това състояние – над 70% от докторите в България имат проявления на този синдром по данни на Националното Сдружение на Общопрактикуващите Лекари. Социалните работници, адвокатите, финансистите и учителите са сред другите рискови професии.

Какво е „бърнаут“?

Важно е да се направи разлика между „бърнаут“ и стрес. Синдромът може да се появи в резултат на продължителен стрес, но не и от завишените му нива. Има няколко основни разграничения. „Бърнаут“-ът се характеризира с отчуждаване от проблемите, вместо да ги приемаме твърде навътре. Емоциите ни са притъпени, вместо да са повишени. У нас се провокира апатия, вместо хиперактивност. В много отношения тези две понятия могат да бъдат разглеждани като противоположни.

Какво причинява „бърнаут“?

Можем да разделим причините за Синдрома на 3 основни категории – произхождащи от работата ни, от начина ни на живот или от личността ни.

Работа

Тук се включват чувствата на безсилие и липса на контрол над работните задължения. Твърде високите очаквания или липсата на признание за постигнатите успехи. Работата в монотонна среда е също толкова опасна, колкото и атмосферата на постоянно високо напрежение.

Начин на живот

Честа причина е затрупването с работа, което води до загуба на времето за социални срещи и контакти. Липсата на близка емоционална връзка, която да ни крепи в трудни моменти. Претоварването със задължения, които искаме да свършим без чужда помощ. И разбира се – липсата на достатъчно сън!

Личност

Проявления се наблюдават при хората, които имат склонности към перфекционизъм – присъщото чувство на неудовлетвореност лесно може да се задълбочи. Еднакво опасно е както за песимистично настроените хора, така и за високоамбициозните.

Страдам ли от „бърнаут“?

Симптомите на професионалното изчерпване често са видими, така че лесно можем да си направим самооценка. На първо място е умората от всякакъв вид – физическа, умствена, емоционална. Липсата на мотивация да вършим безупречно работните си задачи. Когнитивни проблеми и липса на фокус. Отчуждение и циничност към другите хора. Нездравословен начин на живот. Чувството, че спринтираме в маратонско състезание. Все признаци, че може би е време да признаем за наличието на проблем и да намерим подходящите начини за решението му.

Как да се преборя с „бърнаут“-а?

За да разработим стратегия за предотвратяване или борба с „бърнаут“ е нужно просто да определим симптомите му. Това не е състояние, в което проявяваме всички характерни признаци. Затова е нужно просто да разграничим кои са нашите и да адресираме конкретно тях. Ако сме жертва на честа физическа умора е добре да си дадем повече време за сън и релаксация. Отчуждението и циничността на работното място можем да компенсираме с повече социални контакти и нови запонанства. Извънработните хобита ще ни дадат ценен отдушник от ежедневното напрежение. Взимайки личния си живот и щастие в ръце ще спомогнем за повече позитивност и интерес към работните ни задължения.

Най-важното нещо е да променим перспективата си, защото там се вкоренява проблемът. Да анализираме нагласата си към затрудненията и да определим кои от тях можем да решим и как. С преодоляването на всяко едно от тях ще расте и самочувствието ни и увереността в собствените ни качества. Мислете за здравето си – то е по-важно от всеки работен казус!