Сексуално образование или кога нашето дете е готово да знае за „птичките и пчеличките“?

Родители

Със съзряването на детето неизбежно идва и време за темата „секс“. Как можем да изградим доверие и приятелство учейки го на отговорност и разбиране към въпроса? Истината е, че няма …

Насилието над деца – как да разпознаем белезите?

Родители

Децата са особено уязвима категория поради неспособността да се защитават. Липсата на социален опит ги лишава от възможността да оценяват насилието като такова. Насилието върху деца и юноши е сериозно …

Мисията (не)възможна: Изграждане на хигиенни навици при децата

Родители

Това е дълъг и динамичен процес. Улеснява се с установяване на правила, търпение при следенето за тях и положителна нагласа за предстоящото. Изграждането на хигиенни навици е важна част от …