Насилието над деца – как да разпознаем белезите?

Родители

Децата са особено уязвима категория поради неспособността да се защитават. Липсата на социален опит ги лишава от възможността да оценяват насилието като такова.

Насилието върху деца и юноши е сериозно нарушаване на техните права и най-широко би могло да се определи, като всяко действие или бездействие от страна на на възрастния, което поставя в риск физическото и психическото здраве на детето. Насилието преживяно в детската възраст, слага отпечатък върху неоформената се личност на детето и нерядко води до възпроизведане на възприетия модел на семейни взаимоотношения в семействата на вече порастналите деца.

В семействата, където има чести семейни конфликти и насилие, децата са също потърпевши. Те биват бити и унижавани, служат като буфер между съпрузите, а също така децата са манипулирани.

Много често се използват и като оръжие. Лошото е, че децата възприемат насилието, като нормално поведение. Голяма роля в това отношение играят филмите и електронните игри, които се ползват от децата. Децата са с неизградена ценностна система и не могат да разграничат виртуалното от реалното. Те считат, че щом героите от филмите могат да се бият до смърт, това е нормално и позволено. Стават нечуствителни и не развиват емпатия към жертвата. Децата, които са претърпели насилие или са под влияние на виртуално насилие стават притеснени, плахи и свити или точно обратното – хиперактивни, импулсивни и агресивни. И в двата случая те търсят изяви и вън от дома си – на улицата, при приятелите си или при рискови групи (наркомани, пласьори, алкохолици, проституиращи). По този начин стават обект на насилие или самите те стават насилници.

Емоционално насилие

Под емоционално насилие се разбира системна критика, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето, постоянно недоволство от неговото поведение.

Възможно е родителите съзнателно да се дистанцират от детето, да пренебрегват молбите за помощ, за внимание, за насърчаване.

Физическо насилие

Всяка неслучайна физическа увреда на дете от родител или друг възрастен, може да се определи като физическо насилие (малтретиране).

Като цяло под физическо насилие се разбира всяко удряне, ритане, щипане, болезнено раздрусване, изгаряне, хапане, душене.

Физическото насилие включва също преднамерено даване на детето на отровни вещества, неподходящи лекарства или алкохол. Възможно е да е налице използването на ненужна сила при хранене, сменяне на пелена или дреха.

Неглижиране

Неглижиране (занемаряване) се наблюдава, когато родителите не посрещат основните потребности на своето дете – храна, дрехи, дом, топлина и медицински грижи – и го оставят без надзор.

Те може да пренебрегват нуждата на детето от обич и привързаност, да го оставят да присъства на сцени на насилие, да му разрешават да употребява наркотици и алкохол.

Друга форма е незаинтересоваността на родителите към успеваемостта на детето в училище, липсата на грижи за неговата подготовка.

Сексуално насилие

Сексуалното насилие включва физическо проникване в тялото на детето (изнасилване или опит за изнасилване), както и всички други сексуални действия, като разголване на детето, опипване, „игра“ с половите органи, целувки, сприятеляване с цел въвличане на деца в сексуална експлоатация.

Децата-жертви може да бъдат момичета или момчета от различна възраст. В най-тежка ситуация са децата, които са подложени на сексуално насилие в семейството. Такива деца живеят години наред в кошмари без да могат да разкажат за своите тайни свързани със сексуално насилие.

У нас този проблем също съществува, но в повечето случаи остава в тайна. Нашето общество не е узряло да говори открито и свободно, а майките дълго време крият и премълчават проблема.

Съществува една по-особена форма на насилие – насилие между деца. Поведението на дете, жертва на такова насилие, обаче често се покрива с това на дете, жертва на изброените дотук видове насилие. Обикновено жертви стават деца над 10-годишна възраст.

Трябва да имаме пред вид и че агресията, която едно дете проявява към други деца, е симптоматична за това, че то (агресивното дете) най-вероятно е жертва на насилие.

Когато има някаква форма на насилие, трябва да се направи оценка на здравето и безопасността им.

Знаците, за които трябва да се следи включват:

  • тревожност и засилен страх,

  • депресия,

  • загуба на интерес в училището, приятелите;

  • загуба на интерес към други неща, които са правили с удоволствие;

  • проблеми със съня, включително кошмари и нощно напикаване;

  • агресивно поведение;

  • прекарват повече време сами;

  • карат се с другите в къщи или в училище;

  • промени в апетита.

Кога детето ни се развива добре?

Детето ни се развива добре, когато се чуства емоционално сигурно, когато знае, че няма да го накарат да се чуства зле, няма да му се подиграват и обиждат. По този начин детето се научава да бъде грижовно, да съчуства както на себе си, така и на другите.

Когато децата са във физическа безопасност, те не се страхуват, че ще бъдат наранени или че някой ще им навреди. Уверени са и се научават да бъдат открити и да се доверяват на другите. Поемат отговорност за действията си и открито ги признават.

Малко дете, което е способно и е поощрявано да се развива в дадена област има желание да научи как се извършват и “нови” за него дейности.

Такова дете проявява характер, не се отказва, когато нещата станат трудни. Тъй като се опитва и преживява успехи, то си поставя постижими и реалистични цели; умее да поеме инициативата да се научи да бъде част от семейството и обществото.