Кога да направим консултация с логопед?

Развитие на детето

Направете консултация, ако забележите някои от следните затруднения да се появяват при Вашето дете, защото то може да има нужда от помощ:

 • Ако новороденото не може да засуче
 • Aко липсва гукане и лепет
 • Ако детето не реагира на познати звуци
 • Ако детето не може да дъвче (след захранване)
 • Ако след кърмаческия период се наблюдава обилно слюноотделяне
 • Ако след 1 г.в. често се задавя с храна
 • Ако след 18 месечна възраст детето не продуцира никакви звукове и не имитира звуково
 • Ако детето не играе по предназначение с играчките (напр. да обръща колата да и върти гумите, а не да я бута)
 • Ако забелязвате хиперактивност
 • Ако има тромава походка и наблюдавате несръчност
 • Ако забелязвате, че има проблем с паметта
 • Ако не изпълнява инструкции
 • Ако детето използва и двете си ръце и това пречи в ежедневието
 • Ако само повтаря въпроси, без да отговоря (ехолалия)
 • Ако детето Ви не е проговорило до 3-годишна възраст
 • Ако детето Ви губи умения, които преди това е имало и усвоявало
 • Неправилно подрежда думи в изречение, и/или изпуска „малките думи“ (предлози, съюзи)
 • Ако детето постави езика си между зъбите, когато говори (след 3 г.в.)
 • Ако детето говори „на свой език“
 • Ако на 1,5 г.в. детето не реагира на името си
 • Ако на 2,5 г.в. не може да сортира по цветове и форми
 • Ако детето не проявява интерес към други деца
 • Ако детето не довършва фразите си и предпочита да „скача“ от тема в тема
 • Ако детето избягва да отговаря на въпроси, които изискват по-дълъг отговор от „да“ или „не“
 • Ако след 3 г.в. детето не може да се храни само, да се събува, съблича и др.
 • Aко детето Ви изпитва трудност с произношението на някои звукове
 • Ако детето Ви заменя или изопачава някои звукове
 • Ако детето Ви заеква или запъва
 • Ако детето Ви говори прекалено бързо
 • Ако детето Ви говори прекалено бавно
 • Ако детето Ви има слаб или дрезгва глас
 • Ако детето произнася звукове носово
 • Ако детето Ви изпитва трудности с четенето
 • Ако детето Ви изпитва трудности с писането
 • Ако детето Ви изпитва трудности в смятането
 • При вродена цепнатина на устната и/или небцето
 • Ако детето Ви е диагностицирано с „разстройство от аутистичния спектър“
 • Ако детето Ви има интелектуални затруднения
 • При различни видове увреждания – сензорни, физически, соматични, неврологични, психични или при множество увреждания
 • Ако детето Ви има ограничени социални и комуникативни умения

Това са малка част от маркерите, които биха могли да Ви насочат към помощта от специалист. Годините за появата или отсъствието на даден симптом са ориентировъчни и логопедът винаги отчита индивидуалните особености на конкретното дете. При всякакви съмнения или, ако искате просто да си сверите часовника, направете консултация, защото разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ.