Хармонично развитие на детето – методиката на Глен Доман

Ранно детско развитие

Кой е Глен Доман?

Физиотерапевт и един от основателите на Института за развитие на човешкия потенциал във Филаделфия. През 1940 г. завършва Пенсилванския Университет и е един от първите, които се занимават с изучаване на развитието на детския мозък.

През 60-те години на миналия век публикува резултати от многогодишните си изследвания на деца с увреждания (деца с церебрална парализа и такива с ментални увреждания). Неговият метод се оказал успешен и помогнал на деца с мозъчни увреди да усвоят процесите на четене и писане и да тръгнат на училище.

Американският невролог Глен Доман представя интригуваща научна концепция за физиологията на мозъка и неговото функциониране, като дава ясно и последователно обяснение как една програма за физическа активност на вашето дете може да повлияе на развитието и неврологията на мозъка. Ученият показва последствията от тези процеси, стимулира интелектуалното и социалното развитие на детето, да не говорим за физическото му развитие.

Системата е много проста. Тя е съставена в резултат на повече от четиридесет години изследвания върху развитието на нормални и увредени хора. Уникалното разбиране за връзката между движението и развитието на детето произтича от интензивното търсене на отговори на въпроси, които Глен Доман е задавал в повече от 100 страни на всички континенти.

В цялата си работа Глен Доман постоянно подчертава следните тезиси:

  1. Човешкият мозък расте вследствие постоянното му използване и този ръст фактически завършва към шестгодишна възраст.
  2. Малките деца са много по-способни да се обучават, отколкото всеки друг.
  3. Малките деца са убедени, че най-прекрасния подарък за тях, е вниманието, което им отделят възрастните, особено мама и татко.
  4. Най-добрите учители на детето са неговите родителите.
  5. Те могат да научат детето си на абсолютно всичко, което те самите знаят, само ако това знание е истинно и основано на факти.

В известен смисъл е странно, че работата на Глен Доман и неговите сътрудници е придобила световна известност именно благодарение на тяхната работа с деца с мозъчни увреждания. Тези парализирани деца постепенно започвали да се движат, след това да пълзят, после да лазят и накрая да вървят и да бягат – при това по същия начин, по който го правят здравите деца. Парализирани деца били в състояние да правят гимнастически упражнения.

Различните стадии в развитието на децата били преминавани закономерно, в естествения им порядък, в резултат на което децата успели да достигнат физическо съвършенство, което им предоставило най-широки възможности за желаното развитие в юношеството и в продължение на целия им живот. Не по-малко важно е и обстоятелството, че развитието на децата по пътя към физическо съвършенство е процес, който не просто може да бъде радостен за децата и за родителите им, но и трябва да бъде такъв в името на постигане на успеха.

Чудото се намира в детето и… в самите вас

„Ние оставяме в наследство на децата си само две неща – корени и криле.“
– Холдинг Картер

За да развивате интелекта на своето дете е важно да разберете какво представлява той и какъв потенциал притежава.
Винаги трябва да бъдете внимателни, избирайки системите и методите на обучение. Да знаем как расте и се развива човешкия мозък и защо това се случва именно по този начин, а не по друг, е безкрайно по-важно от познаването на различни системи и методики.

Чудесата са в самото дете, а не в методиките. Затова не се увличайте по методики, които с времето може да забравите, а се постарайте да разберете по-добре принципите на развитие на мозъка – това е значително по-важно.

Ако в дълбочина осъзнаете принципите и същността на това, което правите, знанията ви ще се увеличат дотолкова, че в края вие сами ще сте в състояние да измислите методика, която ще бъде най-добрата за вашето дете.

Ние родителите сме най-важните същества в света за своите деца.

Но кога ни остава време да го запознаем с необятните богатства на културата, създадена от човечеството – музика, живопис, литература, скулптура – защо започнахме да чакаме детето да започне да посещава училище?

Ние пропускаме чудото, което са могли да постигнат онези родители, започнали сами да обучават детето си от най-ранна възраст. Те са неговите най-забележителните учители!

Всяка майка и всеки баща изпитват чувство на изумление и възхищение, когато се любуват на новороденото си детенце. И всички родители знаят, че това е чудо. Още повече, това чудо е уникално за всяко дете. Вашата задача се състои в това да изявите това чудо и да подарите на детето си това, което е заложено в него по рождение.
Ако родителите започнат да гледат по нов начин на децата си, то усилията на всички ни няма да бъдат напразни. Това е и целта на „тихата революция”, която се случва около нас.