Използвай критиката да градиш, а не да рушиш!

Психология на личността

Независимо дали на работа, или в личния живот, споделянето и обратната връзка са важен метод за израстване. Как протича тази комуникация зависи само от нас.

Видове критика

Преди да започнем нека набързо да разгледаме видовете критика, за да имаме база да направим сравнението по-късно. Реално, един основен момент прави разликата и определя крайния резултат от направената забележка – тонът и начинът, по който ще я направим.

При деструктивната критика ние посочваме проблем, но не даваме никакви съвети или начини за решаването му. Често е персонално насочен към човека, способностите или характера му. В резултат лесно можем да накараме отсрещния да се чувства унизен и да породи негативизъм.

При конструктивната критика вече няма само извличане на негативна информация, а и градивни постъпки за последващи подобрения. Ние активно участваме в това да накараме човекът да направи стъпки към себеизграждането си.

След като отметнахме теорията нека видим…

Как да критикуваме?

Когато критикуваме е много важно КАК ще го направим, за да постигнем желания резултат. Критикувайте ситуацията, а не човека. Когато започнем с „ти не направи това правилно“, „ти не се постара достатъчно“ ние поставяме събеседника си в отбранителна позиция и е много по-вероятно той да реагира импулсивно и да пропусне добрите ни намерения.

Опитвайте се да предоставяте само обективна информация – използвайте само факти, без да вмъквате и личното си мнение. Така вашите отзиви ще придобият „тежест“, а няма да са просто изказвания, водени от лична неприязън.

Следете реакциите на хората

Някои хора понасят критика много по-трудно от други, затова винаги наблюдавайте за жестове и думи, които да ви послужат за обратна връзка. А може да се получи и обратното – в стремежа си да сме максимално тактични, да не сме успели правилно да предадем критиката си и тя да е останала незабелязана.

Един популярен начин да предоставим обратна връзка е т.нар. „сандвич“ техника. При нея „обвиваме“ критиката си в позитивни впечатления и така смекчаваме негативизмът, който тя може да донесе. Пример за това:

Вместо:
„Речта ти беше скучна и безинтересна“

Можем да кажем:
„Речта ти бе много интригуваща. Макар и да започна бавно и част от аудиторията да губеше интерес на моменти, определено имаше полезна информация и задълбочени анализи“.

Доста по-различно звучи нали?

Дотук добре. Сега идва по-сложната част…

Как да приемаме критиката?

Първото и най-важно правило – никога не приемайте критиката лично. Ако тя е била конструктивна, то целта ѝ така или иначе е да ни помогне да станем по-добри хора. Тогава защо да не се възползваме?

Слушайте внимателно. На никой не му е приятно да слуша негативни забележки за себе си, но активното слушане ни помага да разберем дали критиката, която получаваме е конструктивна. Преглътнете срама и обидата и наистина се замислете дали има резон в думите на отсрещния.

Вместо да реагирате импулсивно се опитайте да вникнете в проблема, питайте насочващи въпроси за повече детайл, ако има нужда. Направете пауза преди да изстреляте отговора си, обмислете го. Така ще покажете, че ако критиката е поднесена правилно, вие също сте готов да я вземете в предвид.

Един начин да покажете, че сте чули и възприели отправената градивна критика е да помолите за помощ при намирането на начини да се промените към добро. Ако събеседникът ни наистина е целял да бъде полезен, то с радост ще откликне на това.

Преди да отправите каквато и да е критика се поставете в обувките на другия и се постарайте ясно да предадете съвета си. Никой не е перфектен и понякога имаме нужда от страничен наблюдател, за да си припомним това. Затова направете всичко възможно да извлечете максималното от ситуацията.