С уважение и благодарност към природата – пътят към по-доброто бъдеще за децата ни

Ранно детско развитие

Големи възможности за естетическо възпитание дават срещите на детето сприродата.Да бъде то закърмено с уважение към хората, към животните и чудесата на природата – това е дълг на всеки един …

Как изкуството подпомага детското развитие и лекува травмите или защо арт заниманията са полезни за децата?

Ранно детско развитие

Арт заниманията развиват творческите способности. Децата се научават да изобразяват света около себе си по един необикновен начин. Запознават се с основни техники и похвати в изящните и приложните изкуства, …

Как да премахнем източниците на агресия от живота на детето

Ранно детско развитие

За съжаление, в съвременния свят детската агресия е много често срещано явление. Причините са комплексни, но както знаем, всяко поведение е продиктувано от влиянието на определен източник. Обществените източници на …

Социално и емоционално развитие на детето (2-6 год.)

Ранно детско развитие

Социално развитие Чрез взаимоотношенията в семейството и тези извън него, децата научават повече за социалните очаквания. Във възрастта между 2 и 6 – годишна възраст те усвояват и развиват умения …

От България с любов: сугестология и сугестопедия

Ранно детско развитие

Предмет на Сугестологията са сугестията (внушението) и десугестията (освобождаването), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното й приложение е в педагогиката, известна като Сугестопедия, Десугестопедия, Резервопедия или …