Тревожен съм. Мога ли да променя негативните си мисли?

Тревоги и самопомощ

Тревожността се дели на два основни вида и е лечимо явление. Разпознаването на всеки един от тях предлага и специфични решения за справяне с проблема. Като едно от най-честите преживявания …

Насилието над деца – как да разпознаем белезите?

Родители

Децата са особено уязвима категория поради неспособността да се защитават. Липсата на социален опит ги лишава от възможността да оценяват насилието като такова. Насилието върху деца и юноши е сериозно …

Мисията (не)възможна: Изграждане на хигиенни навици при децата

Родители

Това е дълъг и динамичен процес. Улеснява се с установяване на правила, търпение при следенето за тях и положителна нагласа за предстоящото. Изграждането на хигиенни навици е важна част от …

С уважение и благодарност към природата – пътят към по-доброто бъдеще за децата ни

Развитие на детето

Големи възможности за естетическо възпитание дават срещите на детето сприродата.Да бъде то закърмено с уважение към хората, към животните и чудесата на природата – това е дълг на всеки един …

Как изкуството подпомага детското развитие и лекува травмите или защо арт заниманията са полезни за децата?

Развитие на детето

Арт заниманията развиват творческите способности. Децата се научават да изобразяват света около себе си по един необикновен начин. Запознават се с основни техники и похвати в изящните и приложните изкуства, …

Как да премахнем източниците на агресия от живота на детето

Развитие на детето

За съжаление, в съвременния свят детската агресия е много често срещано явление. Причините са комплексни, но както знаем, всяко поведение е продиктувано от влиянието на определен източник. Обществените източници на …

Социално и емоционално развитие на детето (2-6 год.)

Развитие на детето

Социално развитие Чрез взаимоотношенията в семейството и тези извън него, децата научават повече за социалните очаквания. Във възрастта между 2 и 6 – годишна възраст те усвояват и развиват умения …

От България с любов: сугестология и сугестопедия

Развитие на детето

Предмет на Сугестологията са сугестията (внушението) и десугестията (освобождаването), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното й приложение е в педагогиката, известна като Сугестопедия, Десугестопедия, Резервопедия или …